آگهی مناقصه

شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان در نظر دارد در مگا پروژه بین المللی شهرک توریستی سرزمین ایرانیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیان)، از طریق فراخوان عمومی جهت ارزیابی کیفی از میان شرکت های حقوقی دارای رتبه های۴ و ۳ و ۲ و ۱  در زمینه (ساختمان – آب  – تاسیسات و تجهیزات – راه و ترابری – ارتباطات – برق ) نسبت به انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی  واجد صلاحیت اقدام نماید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این آگهی و آگهی های دیگر با شماره تلفن ۴۲۰۹۵-۰۲۱و ۸۸۵۶۱۷۲۰-۰۲۱ داخلی ۲۰۳ واحد قراردادهای شرکت تماس و برای اخذ و تحویل فرم های ارزیابی به نشانی شهرک غرب ، بلواردادمان ، خیابان بهارستان ، جنب بانک مسکن ، پلاک ۷، طبقه چهارم، واحد قراردادها مراجعه  نمایید .

همچنین برای بازدید از محل پروژه و  محل کار به نشانی کیلومتر ۳۵ اتوبان تهران به ساوه، بعد از عوارضی دوم، شهرک سرزمین ایرانیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیان) مراجعه نمایید .

زمان اخذ فرم های ارزیابی از تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ آغاز می گردد و مهلت تحویل فرم های ارزیابی و بازدید از محل پروژه تا تاریخ ۳۰/۱۱/ ۱۳۹۸ می باشد.

 شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

مناقصه در آیلند

شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان در نظر دارد در مگا پروژه بین المللی شهرک توریستی سرزمین ایرانیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیان)، برای تهیه طرح جامع هویت سازمانی ، طرح مبلمان شهری و عناصر اطلاع رسانی را با برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از میان شرکت حقوقی واجد صلاحیت و دارای سابقه و تجربه مشابه تامین نماید.

شرکت کنندگان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ ۱۲/۱۱/۹۸ لغایت شنبه مورخ ۱۹/۱۱/۹۸ به نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار دادمان، خیابان بهارستان، پلاک ۷ مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۲۰۹۵-۰۲۱و ۸۸۵۶۱۷۲۰-۰۲۱ داخلی ۲۰۳ واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تماس حاصل فرمایید.

مناقصه در آیلند

شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان در نظر دارد در مگا پروژه بین المللی شهرک توریستی سرزمین ایرانیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیانبرای تهیه مصالح و  عملیات اجرایی دستمزدی گازرسانی پروژه ( ۳۱۰ هکتاری ، دهکده گلف و دانش ) سرزمین ایرانیان را با برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای از میان شرکت حقوقی واجد صلاحیت و دارای سابقه و مورد تایید اداره گاز استان تهران،  تامین نماید.

دریافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ ۱۵/۱۱/۹۸ تا روز دو شنبه مورخ ۲۱/۱۱/۹۸ با ارائه فیش بانکی به مبلغ دو میلیون ریال به شماره حساب ۱/۳۰۲۶۶۱/۹۹۳۴/۱۴۰ نزد بانک گردشگری جهت خرید اسناد به نام شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان .

تحویل پیشنهادات : آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۹۸

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۲۰۹۵-۰۲۱و ۸۸۵۶۱۷۲۰-۰۲۱ داخلی ۲۰۳ واحد قراردادهای شرکت تماس و برای اخذ و تحویل اسناد مناقصه به نشانی شهرک غرب ، بلواردادمان ، خیابان بهارستان ، جنب بانک مسکن ، پلاک ۷، طبقه چهارم، واحد قراردادها مراجعه  نمایید .

همچنین برای بازدید از محل پروژه و  محل کار به نشانی کیلومتر ۳۵ اتوبان تهران به ساوه، بعد از عوارضی دوم، شهرک سرزمین ایرانیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیان) مراجعه نمایید.

 شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

مناقصه در آیلند

شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان در نظر دارد در مگا پروژه بین المللی شهرک توریستی سرزمین ایرانیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیان)، ماشین‌آلات سبک و سنگین مورد نیاز خود را همراه با اپراتور/ راننده به شرح ذیل از طریق اجاره و با برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از میان شرکت حقوقی واجد صلاحیت تامین نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۲۰۹۵-۰۲۱و ۸۸۵۶۱۷۲۰-۰۲۱ داخلی ۲۰۳ واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تماس حاصل فرمایید و یا به محل پروژه واقع در محل کار کیلومتر ۳۵ اتوبان تهران به ساوه، بعد از عوارضی دوم، شهرک سرزمین ایرانیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیان) مراجعه نمایید.

شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

بالا