___ فردا را خریداری کنید ___

موقعیتهای فروش در آیلند

آیلند به عنوان یک مجموعه گردشگری، ورزشی، تجاری و اقامتی در ابعاد و کلاس بین‌المللی، با ۲۴ کاربری تعریف شده در زمینه‌های یاد شده است که در برخی از کاربری‌ها، بخش فروش واحدهای مرتبط را راه‌اندازی نموده است. کاربری‌ها و واحدهای قابل فروش مجموعه آیلند به شرح زیر است:

• پارک علم و فناوری
• واحدهای ویلایی
• واحدهای تجاری
• انبارهای منطقه ویژه
• نمایشگاه های شهر خودرو
• واحدهای اداری