فرم ثبت درخواست سرمایه گذاری

ضمن سپاس از انتخاب شما سرمایه گذار ارجمند برای سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری ، ورزشی ، تجاری و اقامتی شهر آیلند ، درخواست میشود اطلاعات فرم زیر را تکمیل فرمایید.

 • متقاضی

 • اشخاص حقیقی

 • اشخاص حقوقی

 • نوع فعالیت

 • عنوان پروژه

 • با نگهداشتن دکمه Ctrl میتوانید چند گزینه را انتخاب نمایید.
 • برآورد هزینه

 • نحوه سرمایه گذاری

 • الف) نوع مشارکت
 • تامین مالی

 • سوابق

 • سایر توضیحات

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .