فرم ثبت درخواست سرمایه گذاری

 ضمن سپاس از انتخاب شما سرمایه‌گذار ارجمند برای سرمایه گذاری/بهره برداری/خرید در پروژه‌های گردشگری، ورزشی، تجاری و اقامتی شهر آیلند، درخواست می‌شود اطلاعات فرم زیر را تکمیل فرمایید.